REKLAM
120x600

Sponsorlu Bağlantılar

2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

Yazan: 15 Temmuz 2011  
Kategori: Çıkmış Sorular

Sponsorlu Bağlantılar

2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri:

Sayfamızda 2010 LYS Biyoloji Sorularını ve Çözümlerini bulabilirsiniz.trans 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

2010 LYS BİYOLOJİ SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

1 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

1.
Ribozom virüsler hariç tüm hücrelerde bulunan temel organeldir. Hücre duvarı bakteri (prokaryot hücre), mantar ve bitkilerde bulunur. Mitokondri ise çift katlı zara sahip bir organeldir ve sadece ökaryot hücrelerde bulunur. Cevap C

2 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

2.
Krebs döngüsü oksijenli solunumun ikinci evresidir ve mitokondride gerçekleşir. X ile gösterilen molekül Asetil CoA dır. Bu molekülün varlığı solunumun oksijenli solunum olduğunun kesin kanıtıdır. Cevap D

3 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

3.
Kandaki glikozun fazlası karaciğerde glikojene dönüştürülerek depolanır. Canlının ihtiyaç duyduğu durumlarda hidrolizi (yıkımı) gerçekleşerek kullanılabilir. Cevap A

4 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

4.
Amilaz enzimi nişastanın ağızda sindirimini gerçekleştiren enzimdir. Midede proteinlerin sindirimi Pepsin enzimi sayesinde gerçekleşir. Polipeptitlerin sindirimi ise ince bağırsakta Kimotripsin tarafından gerçekleşir. Cevap B

5 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

5.
3 nükleotit = 1 kod = 1 kodon = 1 antikodon = 1 aminoasit
bir protein aminoasit dizilimi bilindiğinde sadece kodon ve antikodon sayısını bulabiliriz. Kodon çeşidini ise aminoasit çeşidini bilerek öğrenebiliriz. Ribozomlarda protein sentezinde tekrar tekrar kullanıldığından verilen bilgilerden ribozom sayısını bulmak mümkün değildir. Cevap C

6 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

6.
Bir türün tüm bireylerinde DNA miktarı ve özellikleri aynı olmasına rağmen DNA’nın bazı bölgeleirndeki baz dizilimlerinin farklı olması bireylerin birbirinden farklı olmasına sebep olur. Cevap E

7 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

7.
I’deki ifade, DNA ve RNA için ortaktır. II’de ise DNA deoksiriboz şekeri RNA riboz şekeri bulundurur. III’deki ifade DNA ve RNA için ortaktır. IV’de ise DNA çift sarmal yapıdadır, RNA ise tek iplikten meydana gelir. Cevap D

8 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

8.
Hücre zarında bulunan glikoprotein yapısı hücreye kimlik kazandırır ve reseptör görevindedir. Hücrenin tüm hormonlardan etkilenmesini engeller. Hormonlarda hücre zarında bulunan glikoprotein yapısı sayesinde etki gösterecekleri hücreyi tanıyabilirler. Cevap A

9 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

9.
Kortizol-lüteinleştirici hormon dişi bireyin yumurtalıklarında bulunan ve yumurta kabuğunun çatlamasını sağlayan bir hormondur. Cevap D

10 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

10.
Kemik, kıkırdak ve kaslar mezodermden, beyin ektodermden, pankreas ise endoderm kökenli hücrelerden oluşur. Cevap E

11 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

11.
İmpuls iletimini hızlandıran faktörler ; nöronun miyelin kılıfa sahip olması ve akson çapının geniş olmasıdır. Cevap E

12 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

12.
A,B,D ve E deki olaylar parasempatik sinir sistemine aittir ve istemsiz gerçekleşir. C ise sempatik sinir sisteminin etkisiyle ortaya çıkan bir özelliktir. Cevap C

13 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

13.
1 deki deneyde B,C ve D şıklarındaki olaylarını, 2. Deney ise E şıkkındaki olayın hipotalamus tarafından denetlendiğini kanıtlar. Her iki deneyde vücut sıcaklığının kontrolü hakkında bir bilgi vermemektedir. Cevap A

14 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

14.
Kılcal damarlardaki kan basıncının artması difüzyon kurallarına göre kılcal damarlara su girişinin artışına sebep olur. Kan proteinlerinin azalması turgor basıncının artışına dolayısıyla su miktarının artması anlamına gelir. Dokular arasındaki sıvının ozmotik basıncının azalması doku sıvısında suyun artışına sebep olur ödemin sebebi sadece I ve II de belirtilmiştir. Cevap D

15 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

15.
Antijenleri fagosite etmek makrofajlara ait bir özelliktir. Cevap A

16 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

16.
Karada yaşayan canlıların solunum organlarının yüzeyinin nemli olabilmesi için vücut içerisinde bulunması gerekir. Suda ve nemli ortamlarda yaşayan canlılar için böyle bir gereksinim yoktur. Buda bize solunum organının bulunduğu yerin canlının yaşadığı ortam hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Cevap B

17 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

17.
Alveoller akciğerlerde bulunan hava keseleridir ve kılcal damar ağıyla sarılmıştır. Oksijen difüzyon yoluyla kılcal damarlara, karbondioksitte kılcal damarlardan alveollere geçer bu nedenle en yüksek oksijen kısmi basıncının alveollerde olması gerekir. Aort atar damarı ise kalpten çıkan ve vücuda temiz kan taşıyan en büyük atardamardır. Bu damarda da yüksek basınçta oksijen bulunur. Cevap B

18 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

18.
L maddesinin bir kısmı idrarla dışarı atıldığından dolayı üredir. K maddesi ise aminoasit olduğu için vücut tarafından tamamı geri emilir. Penisilin gibi antibiyotikler ise böbreklerden tamamen süzülerek idrarla dışarı atılır. Cevap C

19 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

19.
Soruda verilen ifadeler kasın kasılıp gevşeme mekanizmasını anlatmaktadır. Dolayısıyla bu olayın doğru sıralanışı E şıkkında verilmiştir.

20 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

20.
Mayoz I, homolog kromozomların birbirinden ayrılarak zıt kutuplara çekildiği ve kromozom sayısının yarıya indiği kısımdır. Bu evrede homolog kromozomlardan birinde ayrılmama olayı gerçekleşirse oluşan gametlerden birinde bir kromozom fazla (n+1) diğer gamette ise bir kromozom eksik (n – 1) olur. Oluşan bu gametler mayoz II sonucunda kendi kromozom sayılarında iki yavru hücre oluştururlar bu nedenle oluşan dört gametten ikisi n + 1 diğer ikisi de n – 1 kromozom sayısındadır. Cevap D

21 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

21.
1. Bireyin sahip olmuş olduğu çocukların her ikisinde de A kan grubu geni bulunduğundan bu bireyin homozigot olma olasılığı vardır. 2. Birey ise 4. Bireye B kan grubu genini veremediği için heterozigottur. 5. Birey de her iki çocuğuna da B kan grubu genini verebilmiştir. Bu nedenle 5. Bireyin de homozigot olma olasılığı vardır. Cevap B

22 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

22.
X e bağlı çekinik bir gen özelliği olduğundan kız çocuklarının tamamında bu özelliğin ortaya çıkabilmesi için kızlarda bulunan her iki X kromozomunda da bu özelliğin taşınması gerekir. Bütün kız çocuklarının hasta olabilmesi için anneninde bu geni taşıması ve hasta olması gerekir. Erkek çocuklarına ise babadan Y kromozomu geldiği için hiç bir erkek çocuğunda ortaya çıkmaz. Cevap A

23 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

24 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

23.
Fare endoterm (sıcak kanlı) olduğundan vücut sıcaklığı ortam sıcaklığından etkilenmez ve sabittir. Kertenkele ise ektoterm (soğuk kanlı) olduğundan vücut sıcaklığı ortam sıcaklığına bağlı olarak artar veya azalır. Cevap C

241 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

25 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

24.
Karanlıkta bekletilen yulaf filizi oksin büyüme hormonu sayesinde eşit oranda bir büyüme göstermiştir. Eğer bu yulaf filizi ışıklı ortamda bekletilseydi ışığa doğru bükülerek büyüme gerçekleşirdi. Cevap B

26 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

25.
Palizat parankiması hücreleri üst epidermisin altında silindirik şekilli sık dizilimli ve kloroplast taşıyan hücrelerdir. Kloroplast sayesinde fotosentez yapabilirler. Cevap D

27 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

26.
Tropizma : bitkilerin çevreden gelen uyaranın yönüne bağlı olarak gerçekleştirdiği tepkidir. Nasti : Bitkilerin uyaranın yönüne bağlı olmaksızın gerçekleştirdikleri harekete nasti denir. 1. Olay haptotropizma (dokunmaya karşı yönelim hareketi), 2. Olay fotonasti (ışık varlığında gerçekleşen bir olaydır), 3. Olay geotropizma (yerçekimine doğru yönelim hareketidir.), 4. Olay sismonasti (bitkide dokunmaya karşı verilen bir tepkidir). Cevap D

28 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

27.
Bitkilerde su ve minerallerin taşınması odun boruları (ksilem) ile gerçekleşir. Soymuk borularının suyun iletiminde herhangi bir etkisi yoktur. Cevap E

29 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

28.
Her iki canlınında yarar gördüğü birlikteliklere mutualist birliktelikler. Canlılardan birinin yarar diğerinin ise zarar gördüğü birlikteliklere parazitizm, birliktelikten birinin yarar diğerinin ise hiçbir şekilde etkilenmediği birlikteliklere ise kommensalist birliktelikler denir. Cevap C

30 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

29.
p+q=1 , p2 + 2pq + q2 = 1 popülasyondaki tüm bireylerin oranını gösterir. Çekinik bireylerin oranı ise 2pq+q2 kadardır. Bunların oranı B şıkkında gösterilmiştir

31 lysbiyoloji2010 2010 LYS Biyoloji Soruları ve Çözümleri

30.
Gen havuzu popülasyondaki bireylerin sahip olduğu genlerin toplamıdır. A,B,C ve E deki olaylar gen havuzunda değişime neden olur. D de ise popülasyonun büyüklüğü gen havuzunu etkilemez. Cevap D

Kaynak:ossmat

Gelen aramalar: 2010 lys biyoloji soruları ve çözümleri,2010 lys biyoloji soruları,9 sınıf biyoloji soruları ve çözümleri,lys biyoloji soruları,2010 biyoloji lys soruları
Sponsorlu Bağlantılar
Derscalisiyorum.com: YGS | LYS | ÖSS | SBS | ALES | AÖL | AİÖ | AÖF | KPSS | DGS | İlkokul (1-2-3-4.Sınıf)  Ortaokul (5-6-7-8.Sınıf) ve Lise 9-10-11-12 Sınıf Konu Anlatımı, Denemeler, Çıkmış Sorular, Çözümlü Sorular, Ders Notları, Sunumlar, Slaytlar, Yazılı Soruları, Konu Anlatımı Videoları bünyesinde bulunduran Türkiye'nin En Büyük Eğitim Sitesi.
Kaynakların Kopyalanması: Kaynaklara ulaşmanıza yardımcı olması için sitemizdeki kaynakların altına indirme linkleri eklenmiştir.Bu linkleri tıklayarak istediğiniz kaynağı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Yorumlar